Avís legal

El lloc web i el domini recambiosagricolas.net corresponen a IMPORTACIÓN DE RECAMBIOS AGRÍCOLAS, SC, amb CIF J55150486 i domicili al carrer Jaume I, nº 60, esc B, 2º 1º. Edifici Espai. de Girona (CP 17001), adreça electrònica info@recambiosagricolas.net, inscrita al Registre Mercantil de, Tom , Foli , Secció , Full , Inscripció .

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a RECAMBIOS AGRÍCOLAS o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. RECAMBIOS AGRÍCOLAS presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. RECAMBIOS AGRÍCOLAS autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. RECAMBIOS AGRÍCOLAS es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.recambiosagricolas.net/(framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que RECAMBIOS AGRÍCOLAS actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això RECAMBIOS AGRÍCOLAS manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a RECAMBIOS AGRÍCOLAS fins a la contractació expressa d’una comanda.
RECAMBIOS AGRÍCOLAS es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
RECAMBIOS AGRÍCOLAS no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Este sitio utiliza cookies. Si sigue navegando consideraremos que está aceptando su uso. Más información sobre las cookies